Odbyła się konferencja pt. "Współpraca nauki z przemysłem - projekt "Cherenkov Telescope Array" - 8 maja w Warszawie

Polskie zespoły badawcze biorą obecnie udział w wielkich międzynarodowych eksperymentach naukowych i w związku z tym pojawia się możliwość realizowania części zamówień związanych z tym projektami w kraju. W ramach międzynarodowego projektu badawczego przygotowującego budowę obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii  „Cherenkov Telescope Array” (CTA), tworzymy bazę danych o firmach, które byłyby zainteresowane włączeniem się w prace przy budowie obserwatorium  CTA.

Prace te będą realizowane po roku 2013, jednak już teraz poszukujemy firm, które byłyby  zainteresowane uzyskaniem wstępnych informacji o projekcie, które pozwoliły by im przygotować się o krajowych i europejskich przetargów na realizacje części planowanej infrastruktury badawczej, w tym na wykonanie teleskopów lub ich wybranych elementów, infrastruktury informatycznej obserwatorium, prac w zakresie zapewnianie jakości i niezawodności, oraz  obsługi gromadzenia i analizy danych projektu CTA. Dla niektórych firm mogło by tez być interesujące włączenie się do innowacyjnych prac realizowanych przez zespoły naukowe w ramach obecnej fazy przygotowawczej projektu.  

Dla Polskiego Konsorcjum Projektu CTA, w którego w skład wchodzi 9 uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk, istotne jest, aby zwiększyć szansę na sukces polskich firm przez wczesne przygotowanie do ewentualnego współzawodnictwa o najciekawsze kontrakty, w sytuacji gdy Polska może mieć znaczny udział finansowy w projekcie wycenianym w całości na 150 milionów Euro. Dodajmy, że w obecnej fazie projektu Polska jest jednym z głównych partnerów współpracy międzynarodowej angażującej 25 państw.

 W związku z tym, Polskie Konsorcjum Projektu CTA (CTA-PL) wraz z Narodowym  Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało bezpłatną konferencję dla przemysłu pt. „Współpraca nauki z przemysłem - projekt "Cherenkov Telescope Array",  na której polskiezespoły naukowe, realizujące prace projektowe dla  projektu CTA, zaprezentują zakres swoich prac i potrzeb technicznych projektu.  Z drugiej strony, zainteresowane firmy przemysłowe będą  miały możliwość przedstawić swoją ofertę i możliwości, oraz nawiązać  bezpośrednie kontakty z zespołami CTA. Na spotkaniu będzie tez obecny reprezentant międzynarodowego CTA Consortium, który omowi zagadnienia współpracy CTA z przemysłem w skali międzynarodowej.


 Obecne prace techniczne w ramach projektu CTA obejmują w Polsce:
 - prace nad mechaniczną konstrukcją teleskopów (Instytut Fizyki Jądrowej PAN),
 - opracowaniem nowatorskiej technologii zwierciadeł kompozytowych (Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN),
 - opracowanie cyfrowej elektroniki do teleskopów (Uniwersytet Jagielloński  oraz Akademia Górniczo-Hutnicza),
 - oprogramowanie, zbieranie danych pomiarowych i modelowanie Monte Carlo (Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Uniwersytet Łódzki, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH),
 - budową niewielkich automatycznych teleskopów do monitorowania pogody (Uniwersytet Warszawski),
 - udostępnianie infrastruktury komputerowej (Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN oraz Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH).

W razie Państwa zainteresowania udziałem w konferencji, proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego (rejestracja i udział w konferencji są bezpłatne): http://obserwatorium-cta.pl/konferencja/rejestracja

Prototyp zwierciadła realizowanego przez CBK PAN
Prototyp zwierciadła realizowanego przez CBK PAN
Wizualizacja teleskopu realizowanego przez IFJ PAN
Wizualizacja teleskopu realizowanego przez IFJ PAN
Pomiar kształtu zwierciadła na frezarce numerycznej realizowane przez IFJ PAN
Pomiar kształtu zwierciadła na frezarce numerycznej realizowane przez IFJ PAN
Wizualizacja rozmieszczenia teleskopów w sieci CTA
Wizualizacja rozmieszczenia teleskopów w sieci CTA
Projekt układu pomiarowego refleksyjności zwierciadeł realizowanego przez CBK PAN
Projekt układu pomiarowego refleksyjności zwierciadeł realizowanego przez CBK PAN
Projekt układu testowego refleksyjności zwierciadeł realizowanego przez CBK PAN
Projekt układu testowego refleksyjności zwierciadeł realizowanego przez CBK PAN
Projekt konstrukcji teleskopu realizowanego przez IFJ PAN
Projekt konstrukcji teleskopu realizowanego przez IFJ PAN
Projekt aktuatorów do kalibracji zwierciadeł realizowany przez CBK PAN
Projekt aktuatorów do kalibracji zwierciadeł realizowany przez CBK PAN